Ponuka

Konzultácie

 • prečo sa oplatí: Dokerizácia projektov / DevOPS / GIT FLOW
 • Docker
 • DevOPS
 • GIT FLOW
 • programovanie PHP
 • programovanie Symfony
 • programovanie Drupal

Dokerizácia projektov

 • lokálne DEV prostredie
 • testovacie/predprodukčné/produkčné prostredie
 • zaškolovanie kolegov do problematiky (individuálne/skupinové školenia)

DevOPS

 • vytvorenie automatizovaných procesov projektu v rámci všetkých cyklov od vývoja, plánovania, testovania až po nasadenie
 • zaškolovanie kolegov do problematiky (individuálne/skupinové školenia)

GIT FLOW

 • mentoring k návrhu správneho git flow podľa potrieb projektu/spoločnosti
 • zavedenie do praxe
 • zaškolovanie kolegov do problematiky (individuálne/skupinové školenia)

Automatizované testy

 • vytvorenie viacerých testovacích prostredí (základné/rozšírené)
 • nastavenie automatizovaných plánov na testovanie s odoslaním na mail v prípade neúspechu
 • zaškolovanie kolegov do problematiky (individuálne/skupinové školenia)

Monitoring

 • včasné varovania (preplnenie diskov, preťaženie servera, …)
 • monitorovanie databázových záloh s overením, či je záloha kompletná
 • monitorovanie automatizovaných testov
 • a iné podľa potreby
 • kompletná konfigurácia monitoringu (Zabbix) od inštalácie a konfigurácie až po nastavenia jednotlivých monitorovaných položiek
 • zaškolovanie kolegov do problematiky (individuálne/skupinové školenia)

Programovanie

 • Symfony
 • Drupal
 • PHP
 • Nette
 • CakePHP
 • HTML
 • CSS
 • BASH
 • MySQL
 • PostgreSQL

Príprava a nasadenie serverov

od návrhu riešenia až po kompletné nasadenie produkčnej verzie